Documente necesare

Etapa 1 – depunere documente

Cerere tip

Cerere coproprietari

Acord preluare date

Actul de identitate al solicitantului

Cartea de identitate a vehiculului

Certificatul de înmatriculare a autovehiculului

Certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local, emis de către Direcția Economică din cadrul UAT municipiul Bistrița

*se poate descărca utilizând Platforma Contribuabili la această adresă : https://www.e-bistrita.ro/cetatean-login

Certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, emis de ANAF Bistrița-Năsăud

Împuternicire, dacă este cazul

Actul de identitate al împuternicitului

Extras de cont în vederea virării stimulentului pentru casare, în cazul aprobării cererii

           În situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate, cererea de participare la Program se completează și se semnează de fiecare coproprietar, iar toate documentele anexate acesteia se depun de către fiecare coproprietar.                                                                                                             În cazul transmiterii documentelor prin poșta electronică, vor fi acceptate doar copiile în format electronic efectuate după înscrisurile în original.                                                                                                                                                                                                                                                           Nu se vor accepta copiile efectuate după o copie a înscrisului original.

 

 Etapa 2 – completare documente după aprobarea cererii                              

Certificatul de distrugere a autovehiculului emis de un centru autorizat de casare/colectare autovehicule

Certificatul de radiere a autovehiculului din circulație