Direcția de administrare a piețelor

Comercializarea produselor agro-alimentare de către producatorii agricoli

 

CADRU LEGAL

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

–          Atestat de producător – documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică;

–          Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol – documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

–           Buletin de verificare metrologica pentru cantarul din dotare proprietate particulara; – Buletin sau carte de identitate;

( Producatorii agricoli care au accesat fonduri europene prin masura 112 si 114 isi comercializeaza produsele in piete se efectueaza in baza  Certificatului  de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului);

Comercializarea produselor agro-alimentare de catre persoane juridice (SRL; Interprindere familiala; Interprindere individuala; Asociatie familiala; Persoane fizice autorizate)

(a) Autorizatia de functionare care sa contina activitatea de comert în piete (ambulant ),     dupa caz alte autorizatii emise (OUG 76/2001, L 370/2002, L 300/2004);

(b)  Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului;

(c)  Acte de proveniență a produselor expuse pentru comercializare;

(d)  Buletin de identitate pentru comerciant;

(e)  Buletin de verificare metrologica pentru căntarul din dotare;

(f)  Aparate de marcat cu memorie fiscala.

(g)  Aviz de însotire a marfii

(h) Factura fiscală

(o) Borderoul de achiziții

(p) Certificat de calitate a produselor

OBLIGATORIU    Finanțele publice autorizează instalarea caselor de marcat pentru punctul de lucru ambulant specific comercianților care vând în piețe.

Comercializarea materialului saditor

– certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului

– autorizatie pentru comercializarea semințelor și materialului saditor eliberat de InspectoratulTeritorial pentru calitatea semințelor și materialului saditor, vizat anual

– certificat de atestare profesionala

– Atestat de producător – documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică;

 Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol – documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

– carte de identitate

Comercializarea produselor apicole

– autorizatie sanitar veterinara – buletin de analiza

– buletin sau cartea de identitate a producatorului

– Atestat de producător – documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică;

– Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol – documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

Comercializarea produselor lactate

CADRU LEGAL

Ordin nr. 111/2008, emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare .

Documente necesare:

– documentul de înregistrare sanitar-veterinara eliberat de Autoritatea sanitar-veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor   BN.

– fișa de de sănătate pentru animale eliberată de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripției sanitar veterinare și pentru siguranta alimentelor zonale si vizata trimestrial de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit în raza căruia își are domiciliul micul producaăor și sunt crescute animalele;

– fisa de sănătate a micului producator care vinde produsele eliberată de medicul de familie din  care sa rezulte că nu sufera de boli transmisibile prin intermediul alimentelor

– Atestat de producător – documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică;

– Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

– documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

– actul de identitate al producatorului sau membrilor din familie care comercializeaza produsele;

– recipiente de unică folosință etichetate pentru lapte ;

– complet de protecție sanitară (halat, boneta, batic) de culoare alba ;

Obligatoriu : Pentru laptele crud comerciantii au obligatia de-a efectua lunar la laboratorul sanitar veterinar judetean urmatoarele analize :

 – NTG (numar total de germeni);

 – NCS ( numar celule somatice).

Comercializarea cărnii

CADRU LEGAL

Ordin nr. 111/2008 emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare .

Documente necesare:

– certificat de sănătate publică veterinară emis de un abator autorizat;

– fișa de sănătate a micului producător care vinde produsele eliberata de medicul de familie din  care sa rezulte ca nu sufera de boli transmisibile prin intermediul alimentelor

– Atestat de producător – documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică;

– Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

– documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

– examen de trichineloza (carnea se marcheaza cu codul unitatii)

– autorizație sanitar-veterinara pentru mijlocul de transport;

– complet de protecție sanitara (halat, boneta, batic, manusi) de culoare alba ;

PROCEDURA Închiriere mese, sector producători agricoli

1.Producatorii agricoli – accesul producatorilor agricoli în piața, închirierea de mese și căntare se fac numai pe baza Atestatului de producator agricol in original sau in copie atestata pentru conformitate prin formula ‘conform cu originalul ‘, urmata de semnatura olografa a secretarului si de stampila primariei si Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.

2.Administratorul pieței este obligat sa înscrie în registrul de evidenta special înființat datele de identificare a producătorilor agricoli care au închiriat locul de vânzare, cantitatea estimata a fi comercializata, precum și data, seria si numărul chitanței care atestă plata chiriei.

3.La data închirieri locului de vânzare, administratorul pieței va afișa în mod vizibil, la fiecare punct de vânzare talonul de identificare a producătorului agricol .

5.Mesele se distribuie în ordinea solicitări lor de către comercianți și în limita locurilor disponibile din sectorul respectiv.

6.Pentru fiecare certificat de producator agricol se vor atribui un numar de una pana la doua mese . Daca in acel sector exista mese libere si sunt solicitate, numarul lor poate fi marit la solicitarea scrisa a administratorului pieþei si cu aprobarea directorului D.A.P.M.B.

7.Mesele se închiriază:

-pe o singură zi, pe baza bonului de taxa forfetara,

-pe mai multe zile pe baza de chitanta fiscala,

-lunar, cu plata anticipata pentru luna urmatoare, producatorilor agricoli care au cantitati mari de produse.

8.In cazul in care producatorul agricol nu-si achita taxa pentru mese la sfarsitul lunii pentru luna urmatoare, acestea vor fi inchiriate altor comercianti.

9.Înregistrarea producătorilor agricoli în registrul de evidență și chitanța eliberată atestă faptul că masa este închiriată.

10.Se interzice cedarea sau subînchirierea mesei de către producătorul agricol unui alt producător sau comerciant.

11.Odată cu închirierea mesei producatorul agricol poate închiria pe baza de chitanță și un cântar.

12.Țarcurile metalice se închiriază cu prioritate producătorilor agricoli care au o cantitate mare de produse, și le solicită (închiriază) pe mai multe zile.

Pentru neîndeplinirea obligațiilor administratorului pieței, sancțiunile sunt cele prevăzute in H.G.R. nr. 348/18.03.2004.

PROCEDURA Închiriere mese, sector producători agricoli

CADRU LEGAL

– OG nr. 20/1992, modificata si aprobata de Legea nr. 11/1994;

– IML 6-05 Avize;

– IML 7-05 Inspectia si testarea inopinata; Supravegherea metrologica a utilizarii mijloacelor de  masurare supuse controlului metrologic legal;

– HG 348/04  privind organizarea si functionarea pietelor, targurilor si oboarelor;

– Regulamentul de organizare si functionare a pietei;

– OG nr 21/1992  privind protectia consumatorilor cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva activitatilor ilicite;

 

PROCEDURA

Procedura are ca scop descrierea activitatiii de inchiriere mijloace de masurare proprii in piata agroalimentara si alte locuri din subordinea administratiei pietei. Procedura reglementeaza supravegherea utilizarii mijloacelor de masurare proprii si a tertilor, utilizatori pe teritoriul pietei agroalimentare.

 

Definitii si prescurtari:

– Mijloace de masurare -masurile, aparatele si dispozitivele care dau informatii de masurare (cantare, bascule, masuri de volum pentru lichide, masuri de volum pentru cereale, greutati de lucru, metrii din lemn pentru tesaturi, etc.);

– Mdm- mijloc de masurare-

– OG- Ordonanta Guvernului Romaniei;

– HG- Hotararea Guvernului Romaniei;

– BRML- Biroul Roman de Metrologie Legala;

– SJML – Serviciul Judetean de Metrologie Legala;

– IML- instructiuni de metrologie legala;

– NML – norme de metrologie legala;

– Detinator – proprietar al unui mijloc de masurare;

– Utilizator – persoana fizica sau juridica care utilizeaza un mdm;

– Inchiriator -persoana fizica sau juridica autorizata metrologic pentru inchirierea de mdm;

– Chirias – persoana fizica sau juridica care utilizeaza un mdm inchiriat

1.Activitatea de închiriere

Procedura se aplică mdm-urilor prevazute in avizul de inchiriere eliberat de BRML.

 

  1. Modul de lucru

-Zilnic se face receptia mijloacelor de masurare supuse închirierii (cantitativ si calitativ – starea tehnică și metrologica corespunzătoare, curate, etc.);

-Se supun închirierii numai mdm cu AM, exceptare de la AM, cu evaluarea conformitatii, si verificate etrologica in termen de valabilitate;

-Mdm corespunzatoare pentru inchiriat se pastreaza in rafturi special amenajte, mdm defecte se pastreaza in incaperi diferite, de cele corespunzatoare sau cel putin in rafturi diferite cu aplicarea unei etichete cu mentiunea DEFECT – NEUTILIZABIL;

-Mijloacele de măsurare necorespunzătoare tehnic si metrologic nu se închiriaza;

-Mijloacele de măsurare se închiriaza, în baza documentelor impuse de regulamentul de organizare și funcționare a pieței, la solicitarea închiriatorilor, în interiorul progarmului de închiriere;

-La predare, mdm-urile se testeaza în fata închiriatorului, urmarindu-se sa fie complete, cu toate accesoriile, identificabile (serii, an fabricatie) sa aiba marci metrologica de model și verificare, în termen de valabilitate și integre (fara urme de lovituri, portiuni ruginite, scari de masurare ilizibile sau modificate, etc.) Mijloacele de masurare admise la testare, se inchiriaza și se vor instrui chiriașii despre modul de instalare și utilizare;

-Închirierea se înregistrează în registrul de evidență a închirierilor sub semnătura închiriatorului ca mijlocul de măsurare corespunde tehnic și metrologic;

-La închiriere se va preciza prin diverse forme ca mdm vor fi utilizate numai pe teritoriul pieței sau locuri din subordonarea administrației pieței și nu pot fi subinchiriate;

-La primirea de la chiriaș, mijloacele de masurare vor fi supuse la o examinare atenta pentru a vedea daca sunt corespunzătoare tehnic si metrologic (nu au componente lipsa, daca sunt cele închiriate, mărcile metrologice sunt intacte, curate, fară defecte mecanice), eventual chiar o testare.

  1. Înregistrările activitații de închiriere

-toate închirierile se vor trece în registrul de evidență a închirerilor prin completarea tuturor coloanelor; -registrul de evidență va avea rubricatura din anexa 1

  1. Verificarile metrologice ale mdm

-verificări metrologice la care sunt supuse mdm sunt periodice și dupa reparații;

-verificarile periodice se fac de catre SJML Bistrita-Nasaud in baza comenzilor de verificari la expirarea

valabilitatii verificarii anetrioare;

-verificarile dupa reparatii se fac in urma reparatiilor efectuate de reparatori autorizati de BRML indiferent daca mdm este in cadrul perioadei de valabilitate a verificarii metrologice;

-responsabilitatea repararii mijlocului de masurare revine inchiriatorului

-responsabilitatea verifiarii metrologice periodice revine inchiriatorului;

-tarifele de verificare metrologice se suporta de catre inchiriator;

-inchiriatorul va inchiria numai mijloace de masurare legale (cu aprobare metrologica de model si verificare metrologica in termen de valabilitate)

  1. Cazuri limita si tratarea lor

-la predarea de catre chirias a mdm schimbate, modificate, defecte, se va proceda conform regulamentului de organizare si functionare a pietei si instructiunilor de lucru;

-daca chiriasul solicita utilizarea mdm in afara teritoriului pietei si in alte locatii decat cele din subordinea administratiei, se va preda chiriasului o copie dupa buletinul de verificare a mijloacelor de masurare.

2.Activitatea de control si supraveghere a pietei

Modul de lucru

– Administratia pietei prin personalul angajat are drept de control si supraveghere a utilizarii mdm pe teritoriul pietei si in locurile amenajate in alte locatii si aflate in subordinea administratiei pietei. Controlul si supravegherea se refera in special la mijloacele de masurare care sunt proprietate a persoanelor fizice si juridice care vand in piata.

– Controlul consta in :

* solicitarea de catre personalul pietei a buletinul de verificare metrologica a mijlocului de masurare;

* verificarea daca seria mdm utilizat corespunde cu cea consemnata in buletinul de verificare;

* verificarea in buletinul de verificare daca mijlocul de masurare este admis la verificare si este in termenul de valabilitate prevazut

– Personalul controleaza zilnic daca mijloacele de masurare sunt legale (verificarea metrologica in termen de valabilitate), daca corespund tehnic si metrologi (curate, fara urme de lovituri, scarile gradate vizibile si neajustate cu vopsea, scrise sau zgariate);

– Daca se constata utilizarea de mijloace de masurare nelegale, se vor interzice la utilizare, iar proprietarii vor fi obligati sa inchirieze mdm de la Biroul de Inchiriere sau in caz de refuz sa paraseasca piata;

– Personalul supravegheaza permanent ca instalarea mdm sa fie facuta conform instructiunilor pe suport stabil si rigid, la orizontala si cat mai aproape de client pentru ca acesta sa poata vedea clar oaperatiunea de cantarire. Utilizarea si manipularea mdm sa se fac afara lovituri, trantiri care pot afecta exactitatea masurarilor;

– Personalul pietei va informa imediat responsabilul pietei despre aspectele de mai sus, constatate, care nu pot fi rezolvate de ei, acesta impreuna cu organele de ordine si piata vor proceda la remedierea situatiei.

 

NOTA Administratia pietei colaboreaza permanent cu Serviciul Judetean de Metrologie Legala si se supune controlului si supravegherii metrologice efectuate de personalul Compartimentului Inspectie din cadrul SJML Bistrita-Nasaud.

Reguli de igiena

Produsele comercializate sau expuse la vânzare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe :

– sa provină de la animale, pasari sau familii de albine sanătoase;

– produsele să fie manipulate de persoane sanătoase;

– produsele să nu prezinte modificări anormale ale aspectului (culoare, miros si gust);

– sa nu fie prezentate comercializării în ambalaje murdare, ruginite ori improprii pentru produsele respective;

– sa fie identificate prin etichete pe care sa fie înscrise mențiuni referitoare la producător, denumirea produsului, originea acestuia, data obținerii;

– laptele crud înainte de comercializare se va examina  lunar la laboratorul sanitar veterinar județean pentru următoarele analize : – NTG (numar total de germeni);

                                          – NCS ( numar celule somatice).

                                        Director, Luca Razoare