Anunț privind închirierea prin licitație publică a cotei de 1100/4167 mp părți teren, proprietatea publică a municipiului Bistrița, situat în str. Sigmirului, identifat în CF Bistrița nr.78052, nr. cadastral 78052, amenajat ca pistă de karting, alei pietonale și spațiu depozitare karturi

Anunt MO licitatie pista karting

Fișa date pista karting

Caietul de sarcini - pista karting

Contract cadru

Formulare pista karting