Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Bistrița”-corp școală și sala de sport, municipiul Bistriţa (Reluare)

Solicitare oferte de preț

25.01.2022

Caiet de sarcini

25.01.2022

Formulare-model

25.01.2022

Model-contract-prestarii-servicii -SC.GEN. STEFAN CEL MARE

25.01.2022

Plan de situație

25.01.2022