Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții ”Centru cultural multifunctional OMNIA” municipiul Bistrița

Solicitare ofertă

24.04.2023

Tema de proiectare

24.04.2023

Caiet sarcini

24.04.2023

Draft contract

24.04.2023

CU Omnia

27.04.2023