Primăria municipiului Bistrița anunță organizarea dezbaterii publice a cinci Planuri                                                  Urbanistice Zonale

            Primăria municipiului Bistrița anunță organizarea dezbaterii publice a cinci Planuri Urbanistice Zonale:

 1.Plan Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune încadrare urbanistică din L2-subzona de locuire individuală în IS1-subzona instituțiilor și serviciilor de interes general” în municipiul Bistriţa, str. G-ral Grigore Bălan nr. 34

 2.Plan Urbanistic Zonal „Construire hală de depozitare şi amenajare exterioare” în municipiul Bistriţa, str. Viilor nr. 10

 3.Plan Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii unor locuințe individuale în regim de înălțime D(S)+P+1E” în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viișoara, ridul Podirei

 4.Plan Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale în regim de înălțime de maxim P+1E” pe teren situat în extravilanul municipiului Bistrița, localitatea componentă Viișoara, str. Noua

 5.Plan Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilanul municipiului Bistrița, subzona L2 și construirea unor case de locuit” în municipiul Bistriţa, str. Alunului.

Dezbaterea publică va avea loc luni, 25.07.2022, începând cu ora 16, în sala mare de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa din Piaţa Centrală nr. 6.

           Planurile Urbanistice Zonale pot fi consultate pe site-ul instituției www.primariabistrita.ro la secțiunea „Monitor Oficial Local /  Proiecte de HCL și Dispoziții ale Primarului cu caracter normativ”.

 

 

                                                                                                               PRIMAR,

                                                                                                               Ioan Turc