Acasă » ANUNŢURI » Planului Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilanul municipiului Bistrița în vederea construirii unor case de locuit, str. Tabără

Planului Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilanul municipiului Bistrița în vederea construirii unor case de locuit, str. Tabără

În conformitate cu prevederile art.57,58,59,60,61 a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Bistriţa supune spre consultarea populaţiei Privind aprobarea „Planului Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilanul municipiului Bistrița în vederea construirii unor case de locuit”, municipiul Bistrita, str. Tabără.
Adresa – în municipiul Bistrița, str. Tabără, extravilan. Documentaţia de urbanism este expusa în holul primăriei, la parter, precum și pe site-ul Primăriei municipiului Bistrțta www.primariabistrita.ro.
Persoanele interesate din zonă, pot face observaţii în scris cu privire la construcțiile și amenajările propuse în timp de 25 zile calendaristice de la apariția anunţului în ziar, la Centrul de relaţii publice din cadrul primăriei, str. Gheorghe Șincai nr. 2.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0263-223923-int.260, persoană de contact consilier Salagean Diana.
După consultare, documentaţia va fi supusa aprobării Consiliului local al municipiului Bistriţa, devine act adminstrativ şi este opozabila în instanţă.