Situaţie financiară TRIMESTRUL II 2020

Ct_exec_BL_CH

Ct_exec_BL_VEN

Ct_exec_credite int

Ct_exec_VP_CH

Ct_exec_VP_VEN

detalieri credite

flux trezorerie 03

flux trezorerie 04