LICITAȚIE DESCHISĂ, pentru atribuirea contractului care are ca obiect: Execuție lucrări prevăzute în REV 1 la obiectivul de investiţii “Linia Verde de Transport Public Utilizând Mijloace de Transport cu motor electric sau hibrid sau normă de                                                                                          poluare redusă

                Municipiul Bistriţa, în calitate de autoritate contractantă, organizează în data de 28.12.2022 ora 15.00, LICITAȚIE DESCHISĂ, pentru atribuirea  contractului care are ca obiect: Execuție lucrări  prevăzute în REV 1 la obiectivul de investiţii “Linia Verde de Transport Public Utilizând Mijloace de Transport cu motor electric sau hibrid sau normă de poluare redusă”. Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP pe site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/pub, ataşată anunţului de participare nr.CN1049843/26.11.2022 şi cuprinde toate informaţiile necesare pentru întocmirea ofertei.                                   Data limită pentru depunerea ofertelor este 28 decembrie 2022, ora 15:00, pe SEAP.                                                                                                                     Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bistriţa, str.Gheorghe Şincai nr.2, d-na Grecu Elena, telefon 0263-224917, fax 0263 237323, mail: achizitii.publice@primariabistrita.ro