Acasă » ANUNŢURI » În atenţia deţinătorilor de terenuri, persoane fizice şi juridice – termenele de declarare a datelor pentru înscrierea în registrul agricol

În atenţia deţinătorilor de terenuri, persoane fizice şi juridice – termenele de declarare a datelor pentru înscrierea în registrul agricol

Având în vedere prevederile art. 11 din O.G. nr. 28/2008 cu modificări și completări ulterioare privind registrul agricol, vă aducem la cunoștință faptul că termenele la care persoanele fizice sau juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

– între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenurile aflate în proprietate  / folosinţă, clădirile, mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie / unitatea cu personalitate juridică, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obtinuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;

– în perioada 1 mai şi ultima zi lucrătoare a lunii mai pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor din anul respectiv;

– în afara acestor termene aveți obligaţia să declarați date pentru a fi înscrise în registrul agricol, în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări. În cazul în care nu faceţi declaraţiile în  termenele prevăzute mai sus, se consideră că nu au intervenit modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent.

Relaţii suplimentare: Primăria municipiului Bistriţa – Compartiment Registrul Agricol, tel. 0263-224706, int. 134.