Elaborarea expertizei tehnice și a auditului energetic la corpurile de           clădire: C, D si E, pentru obiectivul de investiții: “Creșterea eficienței          energetice a clădirilor – Colegiului Tehnic INFOEL, municipiul Bistrița”

 

Solicitare oferte de preț

           În vederea atribuirii contractului de achiziție publică ce are ca obiect: Elaborarea expertizei tehnice si a auditului energetic la corpurile de cladire: C, D si E, pentru obiectivul de investitii: “Cresterea  eficientei energetice a cladirilor – Colegiului Tehnic INFOEL, municipiul Bistrita”, Municipiul Bistriţa, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă.

În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi oferta pentru prestarea serviciilor mai sus menţionate, aşteptăm oferta Dumneavoastră, până în data de 28.03.2022. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu cerinţele din prezenta solicitare şi cu specificaţiile din documentaţia de atribuire anexată.

Pentru detalii suplimentare, puteți accesa următorul link:

https://www.primariabistrita.ro/primaria/achizitii-publice/achiziii-directe/achizitii-directe-primaria-municipiului-bistrita/elaborarea-expertizei-tehnice-si-a-auditului-energetic-la-corpurile-de-cladire-c-d-si-e-pentru-obiectivul-de-investitii-cresterea-eficientei-energetice-a-cladirilor-colegiului-t/

Elaborarea expertizei tehnice si a auditului energetic la corpurile de cladire: C, D si E, pentru obiectivul de investitii: “Cresterea eficientei energetice a cladirilor – Colegiului Tehnic INFOEL, municipiul Bistrita”.

Solicitare oferte de preț

18.03.2022

Caiet de sarcini

18.03.2022

Contract-prestări-servicii

18.03.2022

Formulare-model

18.03.2022

Clarificari nr.1

23.03.2022

Clarificări nr. 2

25.03.2022

Extras CF - INFOEL

25.03.2022