Concurs de recrutare în data de 28.09.2021 pentru ocuparea a patru funcții contractuale de execuție (infirmieră-un post, îngrijitoare – 2 posturi și îngrijitor la domiciliu – un post) 

Direcția de Asistență Socială Bistrita anunţă organizarea în data de 𝟐𝟖.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟎:𝟎𝟎, a probei scrise și a interviului într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la această dată, în cadrul concursului pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție:
 
⚪ 𝐢𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐢𝐞𝐫𝐚̆ – un post vacant, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, la serviciul Cămin pentru Persoane Vârstnice:
 
Condiţii specifice de participare:
– studii medii sau gimnaziale
– curs de infirmieră sau curs de prim ajutor de bază
– vechime în muncă: nu se solicită
 
⚪ 𝐢̂𝐧𝐠𝐫𝐢𝐣𝐢𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞 – 2 posturi vacante, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, la serviciul Cămin pentru Persoane Vârstnice:
 
Condiţii specifice de participare:
– studii medii sau gimnaziale
– curs de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, modulul II (servicii de curățenie în unități de asistență medicală) sau curs de prim ajutor de bază
– vechime în muncă: nu se solicită
 
⚪ 𝐢̂𝐧𝐠𝐫𝐢𝐣𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐮 – un post vacant, pe durată nedeterminată cu normă întreagă, la compartimentul Asistență la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice
 
Condiţii specifice de participare:
– studii medii sau gimnaziale
– curs de îngrijitor bătrâni la domiciliu
– vechime în muncă: nu se solicită
 
Conditiile generale de participare sunt cele prevazute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐬𝐮𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐭𝐫𝐞𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐞: 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐚 𝐝𝐨𝐬𝐚𝐫𝐞𝐥𝐨𝐫, 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚̆ 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐬𝐚̆ 𝐬̧𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐮.
 
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐬𝐮𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭̦𝐢𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐞 𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐟𝐚̆𝐬̧𝐮𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐢𝐮𝐥 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭̦𝐚̆ 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐚̆ 𝐁𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐭̦𝐚, 𝐬𝐭𝐫. 𝐃𝐨𝐫𝐧𝐞𝐢, 𝐧𝐫.𝟏𝟐.
 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrița, Biroul Resurse Umane şi Organizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv din data de 01 septembrie 2021, 𝐩𝐚̂𝐧𝐚̆ 𝐥𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝟏𝟒 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏, inclusiv, între orele 08:30-16:00 de luni până joi și, respectiv, vineri între orele 08:30-13:30.
 
Anunțul și bibliografia pentru concurs sunt afișate la sediul instituţiei si pe site-ul https://www.primariabistrita.ro (PRIMĂRIA » Structură şi organizare » Recrutare personal » Concursuri de recrutare » Direcția de asistență socială) începând cu data de 01 septembrie 2021.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane și Organizare din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, camera nr. 8, telefon: 0263224706, int. 175/118, persoană de contact Rus Alina-Ramona / Sârb Ionuța-Mirela, consilieri superiori.