Concurs de recrutare în data de 05.10.2021 pentru ocuparea a două funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad superior la serviciul monumente istorice – structura arhitect șef

Primăria municipiului Bistriţa anunţă organizarea, în data de 𝟎𝟓 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎, a probei scrise și, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la această dată, a interviului, în cadrul 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐬𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐨𝐮𝐚̆ 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭̦𝐢𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭̦𝐢𝐞 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞, 𝐩𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚̆ 𝐧𝐞𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚̆, 𝐜𝐮 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚̆ 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞𝐚𝐠𝐚̆ (𝟖 𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐞 𝐳𝐢, 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯 𝟒𝟎 𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐞 𝐬𝐚̆𝐩𝐭𝐚̆𝐦𝐚̂𝐧𝐚̆), 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐞𝐫, 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐚 𝐈, 𝐠𝐫𝐚𝐝 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐮𝐥 𝐌𝐨𝐧𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐈𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐞 – 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐀𝐫𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭 𝐬̦𝐞𝐟.
 
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡̧𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒 sunt cele prevazute la art. 386, lit. “a”, art.468 alin (1) lit.”a” din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv :
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: științe umaniste și arte, ramura de știință: arhitectură și urbanism, specializarea: 𝐚𝐫𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚̆ 𝐬𝐚𝐮 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦 𝐬̦𝐢 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢;
– să aibă 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦 𝟕 𝐚𝐧𝐢 𝐯𝐞𝐜𝐡𝐢𝐦𝐞 în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 
Conditiile generale de participare sunt cele prevazute la art. 465 coroborat cu prevederile art. 613 din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐬𝐮𝐥 𝐯𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚 𝐢̂𝐧 𝐭𝐫𝐞𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐞: 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐚 𝐝𝐨𝐬𝐚𝐫𝐞𝐥𝐨𝐫, 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐬𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐮, 𝐬̦𝐢 𝐬𝐞 𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐟𝐚̆𝐬̧𝐮𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐢𝐮𝐥 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚̆𝐫𝐢𝐞𝐢 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐁𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐭̧𝐚, 𝐬𝐭𝐫. 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐮 𝐑𝐞𝐛𝐫𝐞𝐚𝐧𝐮 𝐧𝐫. 𝟏𝟖 – 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐓𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐭.
 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrita, Biroul Resurse Umane și Organizare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de organizare a concursului, respectiv începând cu data de 03 septembrie 2021 𝐩𝐚̂𝐧𝐚̆ 𝐥𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝟐𝟐 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯, între orele 08:30-16:00 de luni până joi și, respectiv vineri între orele 08:30-13:30.
 
Anunțul, bibliografia și tematica pentru concurs, precum și fișa postului sunt afișate la sediul instituţiei și online (https://www.primariabistrita.ro/primaria/structura-si-organizare/concursuri/recrutare-personal/concursuri-de-recrutare/aparatul-primariei), începând cu data de 03 septembrie 2021.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane și Organizare din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, camera nr. 8, telefon: 0263224706, int. 175, e-mail bruo@primariabistrita.ro, persoană de contact Alina-Ramona Rus, consilier superior.
 
Totodată, puteți accesa și link-ul următor:
https://www.primariabistrita.ro/primaria/structura-si-organizare/concursuri/recrutare-personal/concursuri-de-recrutare/40047-2/