Concurs 22.05.2023 șef formație muncitori

Direcția Servicii Publice Bistrita, cu sediul in Bistrita. str. Liviu Rebreanu, nr. 2-4. judetul
-Nasaud, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant, conform H.G.
nr. 1336 / 08.11.2022, dupa cum urmeaza:

. DENUMIREA POSTULUI: Sef formtie muncitori, COR 311213, treapta profesionala I
. NUMARUL DE POSTURI: 1 post vacant
. NIVELUL POSTULUI: funcfie de execute
. SERVICIUL/FORMATIA: Serviciul intrefinere imobile §i mobilier urban/Forma|ia I
. DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi; 40 de ore/saptamana;
. PERIOADA: nedeterminată

Pentru detalii suplimentare, puteți accesa următorul link: https://www.primariabistrita.ro/directia-servicii-publice/concurs-22-05-2023-sef-formatie-muncitori/

Direcția Servicii Publice

Anunț concurs

28.04.2023

Rezultat selecție dosare concurs 22.05.2023

15.05.2023

Erata bibliografie concurs sef formatie 22.05.2023

16.05.2023

Anunț concursuri care se derulează în continuare

17.05.2023

Rezultat proba scrisa concurs 22.05.2023 sef formatie

22.05.2023

Rezultatul interviului concurs 22.05.2023 sef formatie SIIMU

25.05.2023

Rezultat final concurs 22.05.2023 sef formatie Serviciul intreținere imobile și mobilier

26.05.2023