Concurs 22.05.2023 șef formație muncitori

Direcția Servicii Publice Bistrita, cu sediul in Bistrita. str. Liviu Rebreanu, nr. 2-4. judetul
-Nasaud, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant, conform H.G.
nr. 1336 / 08.11.2022, dupa cum urmeaza:

. DENUMIREA POSTULUI: Sef formtie muncitori, COR 311213, treapta profesionala I
. NUMARUL DE POSTURI: 1 post vacant
. NIVELUL POSTULUI: funcfie de execute
. SERVICIUL/FORMATIA: Serviciul intrefinere imobile §i mobilier urban/Forma|ia I
. DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi; 40 de ore/saptamana;
. PERIOADA: nedeterminată

Pentru detalii suplimentare, puteți accesa următorul link: https://www.primariabistrita.ro/directia-servicii-publice/concurs-22-05-2023-sef-formatie-muncitori/