Acasă » ANUNŢURI » Comunicat referitor la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”

Comunicat referitor la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”

Primăria municipiului Bistrița a primit listele cu 478 de persoane fizice înscrise la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), în Programul privind casarea autovehiculelor uzate.

Ca urmare, vă aducem la cunoștință faptul că în perioada 10.11.2023-11.12.2023 inclusiv, persoanele înscrise pe listele comunicate de către AFM pot depune cererile în vederea acordării stimulentului pentru casare, la sediul Direcției Economice din Bistrița, str. Al. Odobescu, nr.17A, între orele 8, 00-14,00 (luni-joi), respectiv între orele 8,00-12,00 (vineri). Cererile se pot depune și on-line pe adresa de e-mail: venituri@primariabistrita.ro. după ce au fost descărcate de pe pagina web www.primariabistrita.ro, Secțiunea „Casarea autovehiculelor uzate – Documente necesare” .

 

Pentru obținerea stimulentului de casare se vor parcurge 2 etape:

 

Etapa 1 – depunere documente în vederea semnării contractului de finanțare cu primăria

 1. Cerere tip
 2. Cerere coproprietari, dacă este cazul
 3. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 4. Actul de identitate al solicitantului
 5. Cartea de identitate a vehiculului
 6. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului
 7. Certificatul de atestare fiscal, valabil la data depuneri, din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local, emis de către Direcția Economică din cadrul UAT municipiul Bistrița se poate descărca utilizând Platforma Contribuabili la această adresă : https://www.e-bistrita.ro/cetatean-login
 8. Certificatul de atestare fiscal, valabil la data depunerii, din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, emis de ANAF Bistrița-Năsăud
 9. Împuternicire, dacă este cazul
 10. Actul de identitate al împuternicitului
 11. Extras de cont în vederea virării stimulentului pentru casare, în cazul aprobării cererii
 • În situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate, cererea de participare la Program se completează și se semnează de fiecare coproprietar, iar toate documentele anexate acesteia se depun de către fiecare coproprietar.  
 • În cazul transmiterii documentelor prin poșta electronică, vor fi acceptate doar copiile în format electronic efectuate după înscrisurile în original. Nu se vor accepta copiile efectuate după o copie a înscrisului original.

 

 Etapa 2 – completare documente după aprobarea cererii și semnarea contractului:                              

 1. Certificatul de distrugere a autovehiculului emis de un centru autorizat de casare/colectare autovehicule
 2. Certificatul de radiere a autovehiculului din circulație

           

Pentru mai multe informații puteți consulta ”Regulamentul pentru implementarea Programului privind casarea autovehiculelor uzate” disponibil la adresa: www.primariabistrita.ro, și urmăriți anunțurile publicate de către Primăria municipiului Bistrița la adresa: www.primariabistrita.ro, la Secțiunea „Casarea autovehiculelor uzate”.