Cerere de ofertă + caiet de sarcini ”Lucrări de reparații curente pe partea carosabilă a  străzilor din Municipiul Bistrița prin frezare și turnare mixtură asfaltică în puncte”

          Direcția Servicii Publice Bistrița, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă. Caietul de sarcini , în copie, este anexate prezentei cereri.    

Valoarea estimată a achiziției este de : 450.000,00 lei fără TVA.                                                  

                    Termenul de valabilitate a  ofertei va fi pana la: 31.12.2022.                       

                    Data limita de depunere a ofertei este de : 11.03.2022 ora 12,00

           În conformitate cu prevederile art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, achiziția se va face prin achiziție directă.

Ofertele se trimit în plic la sediul DSP Bistrița , str. Liviu Rebreanu, nr. 2-4 sub denumirea: –            Lucrări de reparații curente pe partea carosabilă a străzilor din Municipiul Bistrița prin frezare și turnare mixtură asfaltică în puncte. cu mențiunea ”A nu se deschide înainte de 11.03.2022”.

Ofertantul câștigător va posta și în  catalogul electronic (SEAP, pe site-ul  www.e-licitatie.ro ) , cod CPV 45233251-3 – ” Lucrări de reparații curente pe partea carosabilă a străzilor din Municipiul Bistrița”.

            Criteriul de atribuire a achiziției : În mod exclusiv prețul cel mai scăzut , în lei fără TVA, pentru lucrarea solicitată. Prețul ofertei este ferm  și nu se actualizează .

            Ofertanții  vor transmite achizitorului oferta financiară,  oferta tehnică și documentele prevăzute în caietul de sarcini în plic la sediul DSP Bistrița, până la data limită de depunere a ofertei. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu toate documentele atașate prezentei solicitări.

            Propunerea financiară se va elabora și prezenta astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la preț și să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini și solicitarea de ofertă.

            Ofertele primite după data limită de depunere nu vor fi luate în considerare.

            Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați în scris autorității contractante la adresa de e-mail  , dspb@primariabistrita.ro, persoană de contact : Bondane Dionisie.

            În speranța unei colaborări reciproc avantajoase, așteptăm oferta d-voastră.

                     Vă mulțumim, cu multă considerație.

 

                                                                                                         ŞEF SERVICIU,

                                                                                                        Bondane Dionisie