Anunț servicii de elaborare a Expertizei tehnice, a Auditului energetic și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții:“Reabilitare și modernizare Liceu cu program                                                                    sportiv Bistrița – CORP  B

 

 

Pentru detalii puteți accesa linl-ul de mai jos:

https://www.primariabistrita.ro/primaria/achizitii-publice/achiziii-directe/achizitii-directe-primaria-municipiului-bistrita/achizitii-directe-primaria-bistrita-2021/41299-2/