Acasă » ANUNŢURI » Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Bistrița, prin Direcția Tehnică, titular al proiectului: „Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița”, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, localitățile componente Bistrița, Unirea, Viișoara, Sărata, județul Bistrița-Năsăud.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.