Anunț procedură simplificată, on-line, pentru atribuirea contractului care are ca                 obiect servicii de comunicare şi publicitate prin mass-media

Municipiul Bistrița, în calitate de autoritate contractantă, organizează în data de 24.03.2022, ora 15:00, procedură simplificată, on-line, pentru atribuirea contractului care are ca obiect servicii de comunicare şi publicitate prin mass-media

Documentația de atribuire a fost publicată în SEAP pe site-ul: e-licitatie.ro (https://www.e-licitatie.ro), atașată anunțului de participare nr. SCN1102660 din 11.03.2022 și cuprinde toate informațiile necesare întocmirii ofertei.

Data limită de depunere a ofertelor este 24.03.2022, ora 15:00, pe SEAP.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Primăriei municipiului Bistrița, str. Gheorghe Șincai, nr. 2, d-na Peter Anna-Julia, telefon: 0263224917, mobil: 0756 122 099, e-mail: achizitii.publice@primariabistrita.ro.