Anunț procedură simplificată (14.10.2021 ora 15.00) pentru atribuirea contractului de                                        furnizare:,, Panouri Publicitare și Informare”

Documentația a fost publicată în SEAP pe site-ul e-licitatie.ro

Ofertele se vor transmite in SEAP pâna la data de 14.10.2021, ora 15.00

Pentru detalii suplimentare puteți accesa link-ul de mai jos:

https://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100140290