Anunţ anulare achiziţie directã

                Având ca obiect :Servicii de Elaborare a expertizei  tehnice, audit energetic și DALI pentru obiectivul de investiţii :”CONSOLIDARE ȘI RESTAURARE PRIMĂRIA VECHE, PIAŢA CENTRALA, Nr. 2“, Municipiul Bistriţa,Deoarece pânã la data de 14.09.2021, ora 13:00 (termenul limitã de depunere a ofertelor precizat in solicitarea de oferte  de preţ nr.74725/31.08.2021 publicatã pe site-ul autoritãtii contractante), nu au fost depuse oferte, autoritatea contractantã a stabilit  anularea achiziţiei directe.

Pentru detalii puteți accesa link-ul de mai jos:

https://www.primariabistrita.ro/wp-content/uploads/2021/09/Anunt-anulare-achizitie.pdf