Acasă » Achiziții publice » Amenajare parcare pe strada Pajiștei

Amenajare parcare pe strada Pajiștei

Direcția Servicii Publice Bistrița, titular al proiectului „Amenjarare parcare strada Pajiștei“ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Amenjarare parcare strada Pajiștei“ propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Pajiștei, CF. nr. 79432, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular Direcția Servicii Publice Bistrița.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 900-1500, și vineri între orele 900-1300 şi la următoarea adresă de internet http://apmbn.anpm.ro/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.