Acasă » ANUNŢURI » A început Programul „Curăţenia de Primăvară”

A început Programul „Curăţenia de Primăvară”

Participarea la Programul „Curăţenia de primăvară” este o datorie civică a celor care locuiesc și muncesc în Municipiul Bistriţa.

Primăria municipiului Bistrița face cunoscute, și pe această cale, obligațiile care revin persoanelor fizice și juridice de pe raza municipiului conform Dispoziției Primarului municipiului Bistrița, nr. 116 / 08.03.2023 privind desfășurarea Programului „Curățenia de Primăvară”:

Art.1 – Se stabileşte perioada 10.03.2023 – 10.04.2023 pentru desfăşurarea Programului „Curăţenia de Primăvară”.

Art.2 – Curăţenia de primăvară este obligatorie pentru toţi cetăţenii, asociaţiile de proprietari / locatari, agenţii economici, instituţiile şi autorităţile publice care domiciliază, au sediul şi / sau îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Bistriţa.

Art.3(1) – Pentru buna desfăşurare a Programului „Curăţenia de Primăvară”, Instituţiilor publice şi persoanelor fizice şi juridice le revin următoarele obligaţii:

a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;

b) să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;

c) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;

d) să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de acces;

e) să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale;

g) să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

h) să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;

i) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;

j) să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;

k) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;

l) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public.