Acasă » ANUNŢURI » 20 martie 2023 – data limită de depunere a proiectelor finanțabile de la bugetul local

20 martie 2023 – data limită de depunere a proiectelor finanțabile de la bugetul local

Până în data de 20 martie 2023, ora 16.00, persoanele fizice, asociațiile, fundațiile și cultele religioase recunoscute conform legii, pot să depună proiecte în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistrița în domeniile: tineret, sport, protecția mediului, cultură, educație, social, relații internaționale și interdisciplinar.

Condițiile de acordare a finanțării sunt prevăzute în ghidurile solicitanților, disponibile pe site-ul instituției, la adresa: https://www.primariabistrita.ro/primaria/integrare-europeana/finantari-nerambursabile/ și la Registratura Primăriei municipiului Bistrița, situată în  Bistrița, Strada Gheorghe Șincai, nr. 2.

Informații suplimentare cu privire la procedura de selecție se pot obține la sediul Primăriei municipiului Bistrița, situat în Bistrița, Piața Centrală, nr. 6, Direcția Integrare Europeană, telefon 0263/223923, int. 183.