Acasă » ANUNŢURI » 10 februarie 2023 – data limită de transmitere a propunerilor de completare/modificare a ghidurilor solicitanţilor de finanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2023, în baza Legii nr. 350/2005

10 februarie 2023 – data limită de transmitere a propunerilor de completare/modificare a ghidurilor solicitanţilor de finanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2023, în baza Legii nr. 350/2005

Până în data de 10 februarie 2023, persoanele interesate de finanțările nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bistrița pe anul 2023 au posibilitatea de a formula propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la  proiectul de hotărâre pentru aprobarea ghidurilor solicitanţilor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2023 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005.

Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, www.primariabistrita.ro – secţiunea Monitorul Oficial Local, la adresa https://www.primariabistrita.ro/monitorul-oficial-local/proiecte-cu-caracter-normativ/ şi la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 2.

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Centrul de Relaţii Publice al Primăriei municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, str. Gheorghe Şincai, nr. 2, se vor transmite prin email pe adresa: primaria@primariabistrita.ro sau prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6.

Persoanele care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului iar materialele transmise vor purta menţiunea:

„Recomandare privind Proiectul de Hotărâre privind aprobarea ghidurilor solicitanţilor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2023 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005”.