Acasă » ANUNŢURI » Ședinţă extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa

Ședinţă extraordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa

Consiliului local al municipiului Bistriţa este convocat în şedinţă extraordinară, în data de 6 martie 2023, ora 15,30. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.43/01.03.2023 privind aprobarea modului de calcul al chiriei și a cuantumului acesteia pentru locuințele situate în municipiul Bistrița, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Bistrița
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

2. Proiect de hotărâre nr.44/01.03.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbană în zona Lac MHC”
– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
– Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local