Acasă » ANUNŢURI » Şedinţa de atribuire / licitaţie locuri de parcare

Şedinţa de atribuire / licitaţie locuri de parcare

Persoanele fizice şi juridice deţinătoare a unui autoturism și a unui imobil în zonele:

 • Intrarea Cireșului nr. 1, sc. A,B (garsoniere), nr. 2, sc.A,B,C, str. Panait Cerna nr.1, sc.G,H, nr.3, sc.A,B,C şi doresc atribuirea/licitarea unui loc de parcare de reședință amenajat în zona fostului punct termic de pe Intrarea Cireșului, sunt invitate în data de 18.06.2024, ora 1400, să se prezinte la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piața Centrală, nr.6;

și

 • Arțarilor nr.32 sc. A,B, nr.34, sc. A,B şi doresc atribuirea/licitarea unui loc de parcare de reședință nou amenajat – lateral pizzeriei Vera, Aleea Trandafirilor – sunt invitate în data de 18.06.2024, ora 1400, să se prezinte la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piața Centrală, nr.6. La data menţionată se vor atribui 3 locuri de parcare.

          În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie solicitanții pot depune până în data de 17.06.2024, ora 1400 la Primăria municipiului Bistriţa, sediul Serviciului public municipal „Direcţia Patrimoniu”, str. Gh. Şincai nr.2, următoarele documente (copie): cerere tip;

 1. Documente privind deținerea spațiului: contract de vânzare-cumpărare/extras CF de dată recentă/contract de   închiriere avizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud/contract de comodat autentificat/certificat de  moștenitor/act de donație etc.;
 2. Carte de identitate, completată cu ”stabilit reședință” dacă este cazul;
 3. Certificat de înregistrare/certificat de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice/P.F.A./I.I./I.F./cabinete medicale/cabinete avocatură/cabinete notariale și altele asemenea;
 4. Act constitutiv al societății (în cazul în care persoana solicitantă este asociat în societate);
 5. Documente privind deținerea unui autoturism: certificat de înmatriculare, contract de leasing, împuternicire a persoanei juridice proprietar al autoturismului dat în folosință unei persoane fizice, dovada provizorie de circulație a    unui   autoturism eliberată de organele competente înainte de înscrierea definitivă, după caz;
 6. Pentru persoanele care au autoturismul înscris într-o altă localitate din România -Certificat constatator privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale, eliberat de Direcția Economică-Venituri din cadrul Primăriei municipiului Bistrița, din care să reiasă că impozitul pentru autoturismul/autoutilitara pentru care se solicită loc de parcare este achitat în municipiul Bistrița;
 7. Copie certificat de căsătorie, în situația în care la aceeași adresă domiciliază două familii;
 8. Certificat de încadrare într-un grad de handicap al solicitantului, al unui membru al familiei sau persoanei aflate în întreținere, domiciliată la aceeași adresă dacă este cazul;
 9. Certificat de deces al titularului, pentru posibili moștenitori ai autoturismului/autoutilitarei;
 10. Acte doveditoare că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2000;
 11. Cupoanele de pensii, soț și soție, pentru acordarea reducerii cu 50% a tarifului de parcare, în cazul în care media pensiilor nu depășește salariul minim net pe economie;
 12. Declarație pe propria răspundere pentru persoanele care nu înregistrează venituri, în familia în care unul din membri este pensionar, pentru acordarea reducerii cu 50% a tarifului de parcare.

 Notă: 1. Conform Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare amenajate în parcările de reședință din municipiul Bistrița aprobat prin Hotărârea nr.141/ 26.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa cu modificările şi completările ulterioare, persoanele încadrate într-un grad de handicap sau persoanele care au în întreținere o astfel de persoană, domiciliată la adresa solicitantului, beneficiază de atribuirea locurilor de parcare cu prioritate.

 1. Pot depune solicitări de atribuire și alte persoane care dețin un imobil în apropierea locurilor de parcare de reședință care se vor atribui în ședința publică.                                    

Se vor atribui un număr de 20 locuri de parcare.