Încheiat cu ocazia afisării Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa, în anul 2021

Astăzi, 09.11.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, s-a procedat la afişarea la sediul Primăriei Municipiului Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 2, la sediul Direcţiei Economice – Venituri, str. Al. Odobescu nr. 17A şi pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, www.primariabistrita.ro, a Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2021.

Anexe: