Calendarul taxelor

 

Termenele de plata pentru persoanele fizice si juridice sunt ilustrate in tabelul urmator:
Termene de plata:
31 martie
30 septembrie

Debitorul (persoana fizica si juridica) care achita integral impozitul pe cladiri, teren si mijloace de transport inainte de 31 Martie, beneficiaza de o reducere de 10%.
Neplatirea la termen a obligatiilor implica majorari de 0,1% pe zi.
Pentru mai multe detalii va rugam consultati legislatia in vigoare.