Înregistrarea nașterii

CADRU LEGAL:
Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila ,
Metodologia pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, aprobată prin H.G. nr. 64 /2011

COMPETENȚA:
Serviciul stare civilă de la locul producerii nașterii.

PROCEDURA:
Pentru înregistrarea nașterii se vor depune următoarele acte:
– certificatul medical constatator al născutului viu, în original, înregistrat, semnat și parafat de medic.
– actele de identitate ale părintilor copilului si certificatul de casatorie al acestora, când parintii sunt căsătoriti, în copii xerox;
– actele de identitate ale părintilor și certificatele de nastere ale acestora, dacă părintii nu sunt căsătoriti, în copii xerox;
– actul de identitate al declarantului, în situația în care nasterea este declarată de o altă persoană decât unul dintre părinți, în original și copie xerox.

TERMEN DE DECLARARE A NAŞTERII:
– 30 zile de la data nașterii pentru copilul născut viu si aflat în viață.
– 3 zile de la data nașterii pentru copilul născut mort
– 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu, care a decedat înainte de expirarea celor 30 zile, socotite de la data nașterii.