Eliberarea livretului de familie

CADRU LEGAL
Hotararea Guvernului Romaniei nr.495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie

COMPETENTA
Serviciul stare civila

PROCEDURA
Livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantii legali.

Pentru eliberarea livretului de familie se depun urmatoarele acte :
– Cerere-tip ( se completeaza la serviciul stare civila)
– Certificatul de casatorie
– Actele de identitate ale sotilor
– Certificatele de nastere ale copiilor minori
– Certificatul de deces al sotului /copilului minor decedat;
– Hotararile judecatoresti de desfacere a casatoriei prin divort
– Documentele care atesta modificarea relatiilor de autoritate parentala, incredintare sau plasament familial al copiilor si, dupa caz, adoptia copiilor.

NOTA
Livretul de familie se elibereaza din oficiu la incheierea casatoriei sau, ulterior la cerere