Venitul minim de incluziune conform Legii nr.196/2016

Hotărârea Guvernului pentru modificarea art. 2 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Anexa 1 (Cerere)

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune