Anunțuri și informații

Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate între Municipiul Bistriţa şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2023, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general

09.05.2023

Instrucțiuni pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse sau servicii care fac obiectul proiectelor finanţate în baza Legii 350/2005 din bugetul local al Municipiului Bistriţa.

25.04.2023

COMUNICAT cu privire la rezultatul sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistrița pe anul 2023, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005

05.04.2023

Program anual 2023, Legea 350

26.01.2023

Anunț de participare 2023, Legea 350

24.02.2023

Raport anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă 2022

26.01.2023

Ghid tineret, protecția mediului cultură, educație 2022

2022

Ghid sport 2022

2022

Anunț de atribuire contracte 2022

11.05.2022

Comunicat rezultate selecție proiecte 2022 - editabil

06.04.2022

Comunicat rezultate selecție proiecte 2022

06.04.2022

Anunt de participare 2022

11.02.2022

Program anual 2022

11.02.2022

Ghidul-solicitantului-sport-2021

07.02.2022

Ghidul solicitantului de finanțare de la bugetul local 2021 - tineret, protecția mediului cultură, educație, social, relatii internationale și.doc

07.02.2022

Raport anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă - 2021

Anunț atribuire contracte 2021

Instrucțiuni pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse sau servicii care fac obiectul proiectelor finanţate în baza Legii 350/2005 din bugetul local al Municipiului Bistriţa

Comunicat rezultate selecție proiecte 2021

Anunț de participare 2021, Legea 350

Program anual 2021, Legea 350

Anunț de atribuire contracte 2020 - Bistrita.pdf

Anunt de participare la sesiunea de selectie a proiectelor 2020.pdf

Comunicat rezultate selectie proiecte 2020.pdf

Instructiuni pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse,servicii,lucrari-proiecte cofinantate de la bugetul local 2020.pdf

Program anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2020.pdf

Raport anual cu privire la contractele de finantare nerambursabila 2020.pdf