2. Ghidul solicitantului de finanțare 2023-sport

Ghidul solicitantului - sport 2023.doc

24.02.2023

Anexe în vederea aplicării

Anexa A1 sport - Scrisoare de interes.docx

Anexa A2 sport - Cerere de finantare.docx

Anexa B1 sport - Bugetul proiectului.docx

Anexa B2 sport - Buget detaliat.docx

Anexa C sport - CV-uri echipa de proiect.docx

Anexa D sport - Declaratii.docx

Anexa E sport - Raport de activitate.docx

Anexa F sport - Lista de activitati.docx

Anexa G sport - Buget defalcat pe activitati.docx

Anexa H sport - Scopul, obiectivele si indicatorii de evaluare.docx

Anexa I sport - Acord prelucrare date cu caracter personal.docx

Anexe privind categoriile de cheltuieli eligibile și domeniile de activitate

Anexa 1 sport - Categorii de cheltuieli eligibile.docx

Anexa 2 sport - Categorii de obiective pentru domeniul sport.docx

Anexe privind încheierea și derularea contractului

Anexa I sport - Contract - cadru de finantare pentru proiecte sportive.docx

Anexa II sport - Reguli de identitate vizuala.docx

Anexa III - IV sport - Adresa de inaintare si formular raport.docx

Anexa V sport - Instructiuni financiare.docx

Anexa VI sport - Lista documentelor justificative.docx

Anexa VII sport - Modele de documente justificative.docx