Direcția comunicare

Liberul acces la informațiile de interes public:

Legea nr.544/2001

Dispoziția Primarului nr.535/2014

Formular cerere privind liberul acces la informațiile de interes public

Formular reclamație administrativă 1

Formular reclamație administrativă 2