Proceduri Anul 2023

Procedura simplificată, pentru atribuirea contractului care are ca obiect: Proiectare (PAC+PT+CS+DE) + asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor și execuția lucrărilor la obiectivul de investiții ”PARCARE ETAJATĂ D+P ÎN ZONA STR. ION MINULESCU”,

30/05/2023

Licitație publică având ca obiect Furnizare, montaj și punere în funcțiune scări rulante la obiectivul de investiții: ”Reconfigurarea axei de transport public: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului”

26/04/2023

Procedura de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Bistrița, Str. Magnoliei

23/03/2023

Procedura simplificata pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: Proiectare ( PAC+PT+CS+DE) + asistenţă tehnică pe parcursul executării lucrărilor şi executia lucrărilor la obiectivul de investiţii: ”Parcare etajata D+P VASILE LUPU”

14/03/2023

Licitație teren și construcție în incinta școlilor

17/02/2023

Licitaţie publicã deschisă pentru închirierea terenului în suprafaţă de 12 mp, identificat prin CF nr.79434, proprietate publică a municipiului Bistrița situat în Bistriţa str.Independentei, în vederea amplasării unei construcţii provizorii pentru comercializare produse de patiserie

11/01/2023