Proceduri Anul 2023

Municipiul Bistrița, în calitate de Autoritate contractantă, organizează în data de 29 ianuarie 2024, ora 15:00, licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect: ”Elaborarea și transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Bistrița”

27/12/2023

Municipiul Bistriţa, în calitate de autoritate contractantă, organizează în data de 18.01.2024, ora 15:00, procedura simplificata, pentru atribuirea contractului care are ca obiect: Proiectare (DTAC+PT+CS+DE) + asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor la obiectivul de investiţii: „Înființarea a două centre de colectare prin aport voluntar in municipiul Bistrița”, cod proiect C3I1A0122000013.

15/12/2023

Municipiul Bistriţa, în calitate de autoritate contractantă, organizează în data de 16.10.2023, ora 15:00, procedura simplificată, pentru atribuirea contractului care are ca obiect : Elaborare documentații tehnico economice (PAC, PT+DE+CS), asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor și execuție lucrări aferente obiectivul de investiţii: «Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV» - Strada Tabără.

28/09/2023

Municipiul Bistriţa, în calitate de autoritate contractantă, organizează în data de 26.10.2023, ora 15:00, procedura de licitatie deschisa, pentru atribuirea contractului care are ca obiect: Proiectare și Asistență tehnică la obiectivul de investiţii: “Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program prelungit nr.12, str.Andrei Mureșanu mun.Bistrița

22/09/2023

Municipiul Bistriţa, în calitate de autoritate contractantă, organizează în data de 26.10.2023 ora 15.00, LICITAȚIE DESCHISĂ, pentru atribuirea contractului care are ca obiect: Proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ”Construire și dotare creșă, str.Andrei Mureșanu nr.44A, municipiul Bistrița

22/09/2023

Municipiul Bistrița, în calitate de Autoritate contractantă, organizează în data de 26 octombrie 2023, ora 15:00, licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect: «Proiectare și asistență tehnică la obiectivul de investiții: ”Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”, Bistrița, str. General Grigore Bălan, nr.36A»

21/09/2023

Municipiul Bistrița, în calitate de Autoritate contractantă, organizează în data de 26 octombrie 2023, ora 15:00, licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect: «Proiectare și asistență tehnică la obiectivul de investiții: ”Reabilitare și modernizare Liceu cu program sportiv Bistrița – Corp B”»

21/09/2023

Procedura simplificată pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări având ca obiect: «Elaborarea documentației tehnico-economice (faza PT + DTAC) și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice în infrastructura de iluminat public în Municipiul Bistrița”»

12/09/2023

Procedura simplificată pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: ”Proiectare și execuție unitate mobilă – cabinet stomatologic pentru Centrul Medical de Evaluare și Promovare a Sănătății din cadrul Serviciului de Protecție Civilă și Voluntariat pentru Situații de Urgență (S.Pr.Civ.V.S.U.) al Primăriei Municipiului Bistrița”.

06/09/2023

Procedura simplificată, on-line, pentru atribuirea contractelor care au ca obiect: Proiectare (PAC+PT+CS+DE) + asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor și execuția lucrărilor la obiectivul de investiții “Parcare etajată P+1, str. Năsăudului”, municipiul Bistrița - 2 loturi

10/07/2023

Procedura simplificată, pentru atribuirea contractului care are ca obiect: Proiectare (PAC+PT+CS+DE) + asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor și execuția lucrărilor la obiectivul de investiții ”PARCARE ETAJATĂ D+P ÎN ZONA STR. ION MINULESCU”,

30/05/2023

Licitație publică având ca obiect Furnizare, montaj și punere în funcțiune scări rulante la obiectivul de investiții: ”Reconfigurarea axei de transport public: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului”

26/04/2023

Procedura de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Bistrița, Str. Magnoliei

23/03/2023

Procedura simplificata pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: Proiectare ( PAC+PT+CS+DE) + asistenţă tehnică pe parcursul executării lucrărilor şi executia lucrărilor la obiectivul de investiţii: ”Parcare etajata D+P VASILE LUPU”

14/03/2023

Licitație teren și construcție în incinta școlilor

17/02/2023

Licitaţie publicã deschisă pentru închirierea terenului în suprafaţă de 12 mp, identificat prin CF nr.79434, proprietate publică a municipiului Bistrița situat în Bistriţa str.Independentei, în vederea amplasării unei construcţii provizorii pentru comercializare produse de patiserie

11/01/2023