Proceduri Anul 2021

Amenajare de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița-etapa 3” str. Dinu Lipatti

06/01/2022

Anunț procedură simplificată, pentru atribuirea contractului care are ca obiect: Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ”Regenerare urbană a spațiilor publice degradate- zona Independenței Nord, a Municipiului Bistrița

23/12/2021

Anunț procedură de licitație deschisă, pentru atribuirea contractului care are ca obiect: Furnizare - tablete pentru uz școlar cu acces la internet pentru minim 24 luni.

14/12/2021

Executia lucrărilor aferente reviziei de proiect la obiectivul de investiţii: “Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional’

03/12/2021

Anunț procedură simplificată atribuire contract - Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ”Regenerare urbană a spațiilor publice degradate- zona Andrei Mureşanu a Municipiului Bistrița”

02/12/2021

Anunț procedură simplificată atribuire contract - Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ”Regenerare urbană a spațiilor publice degradate- zona Independenței Nord” a Municipiului Bistrița”

21/10/2021

Anunț procedură simplificată atribuire contract - Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ”Coridor verde de mobilitate urbană în Centrul istoric al Municipiului Bistrița”.

21/10/2021

Servicii de elaborare a expertizei tehnice, a auditului energetic și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, la obiectivul de investiții: ”Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic Agricol, Bistrița”

21/10/2021

Elaborare documentație tehnico - economică pentru 37 obiective de investiții în vederea creșterii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița - LOT 1, LOT 2 și LOT 3.

20/08/2021

Anunț procedură de licitație deschisă, pentru atribuirea contractului ,,Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara, etapa II, municipiul Bistrița'' - Bloc nr. 1 și rețele exterioare

17/08/2021

Anunț procedură simplificată ”Furnizare și montaj Patinoar sintetic”

11/06/2021

Anunț procedură simplificată ”Furnizare și montaj Pistă Pumptrack modulară”

11/06/2021

Anunț procedură simplificată ,,Execuție lucrări de alimentare cu energie electrică a stațiilor de încărcare autobuze electrice”

07/06/2021

Anunț de negociere fară publicarea prealabilă pentru atribuirea contractului de servicii de plata on-line cu card, la dispoziția contribuabililor persoane fizice și juridice, a obligațiilor fiscale și nefiscale datorate Municipiului Bistrița, precum și administrarea și raportarea electronică a acestora prin platforma Global- Pay

04/06/2021

Anunț procedură simplificată ,, Servicii de comunicare și publicitate prin mijloace mass - media

27/05/2021

Licitații-procedură simplificată privind lucrări aferente obiectivului de investiţii „Reţea de canalizare pluvială pe strada Mihai Viteazul, municipiul Bistriţa”

27.05.2021

Lucrări de execuƫie aferente obiectivului de investiƫie: “Reabilitarea şi modernizarea străzii Tărpiului”

19/05/2021

Anunț de negociere fără publicare prealabilă pentru atribuirea contractului de servicii de întreținere, reparații de software pentru programele informatice sub licența INDECO Baia Mare, respectiv pentru programele: eCUB , GeCon, Impotax, Invest, Acon, CID, AgroRegis Urbanism și Juris.

27/04/2021

Prestarea serviciilor de proiectare (PAC+PT+CS+DE) + asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor și execuția lucrărilor la obiectivul de investiții: Refacere punte pietonală pe strada Tudor Vladimirescu, inclusiv refacere pile transversale din beton.

27.04.2021

Proiectare (PAC+PT+CS+DE) + asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor și executia lucrărilor la obiectivul de investiţii: “Consolidare DJ 173, suprapunere cu strada Valea Jelnei între km 1+168 si km 1+320 în urma alunecarilor de teren’’ , municipiul Bistrița.

26.04.2021

Anunț

01/04/2021

Anunt

24/03/2021

Anunt publicare site achizitie echipamente IT

02/02/2021

Anunt site Furnizare tablete cu abonament inclus

29/01/2021

Anunt procedura Amenajare piste de ciclisti in municipiul Bistrita – etapa I

SCN1078503 Anunt de participare simplificat

18/01/2021

SCNA1048550 Anunt de atribuire simplificat

18/01/2021

Anunt

06/01/2021

Elaborarea documentației tehnico-economice și execuția instalatiei de racordare la rețeaua electrică pentru obiectivul de investiții : "CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE-Reabilitare şi modernizare imobil din str. O. Goga, municipiul Bistrita.", județul Bistrița-Năsăud.

Furnizarea de Tablete pentru uz școlar cu acces la internet pentru minim 24 luni organizată de Municipiul Bistrița

Furnizarea de echipamente IT

Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Gării- b-dul Decebal-str. Andrei Mureşanu- str. Năsăudului, Municipiul Bistriţa