Elaborarea expertizei tehnice și a auditului energetic pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Avram Iancu, Bistrița » – corp atelier ȘCOALĂ (Săli clasă) și Sala de sport.

Caiet de sarcini

04.02.2022

Solicitare oferte de preț - Scoala Gimnazială Avram Iancu

04.02.2022

Model-contract -Școala Gimnazială Avram Iancu

04.02.2022

Formulare - Școala Gimnazială Avram Iancu

04.02.2022

Extras cf 85945

04.02.2022