Acasă » ANUNŢURI » Primăria municipiului Bistița anunță intenția de a obține finanțare din fonduri europene pentru proiectul: “SANIE DE VARA”

Primăria municipiului Bistița anunță intenția de a obține finanțare din fonduri europene pentru proiectul: “SANIE DE VARA”

Context:

Dezvoltarea unei infrastructuri de agrement în zona Complexului sportiv polivalent UNIREA va duce la dezvoltarea pe orizontală de activităţi economice. Zona va deveni un pol de interes în perioada de iarnă şi de vară şi poate determina dezvoltarea de noi activităţi economice, dezvoltarea investiţiilor în zona limitrofă, precum şi creşterea gradului de ocupare al forţei de muncă

 Obiective:

Obiectivul specific al proiectului constă în realizarea unei instalaţii de tip SANIE DE VARA ce va diversifica activitatea de agrement din cadrul Complexului Sportiv Polivalent UNIREA, astfel încât întregul obiectivul să satisfacă necesităţile locuitorilor care vor să–şi petreacă timpul liber în municipiul Bistriţa și să răspundă normelor tehnice, de securitate şi de protecţia mediului.

Descrierea intervențiilor:

Realizarea unei instalaţii tip sanie de vară cu o lungime pe partea de urcare de 1.150 m, respectiv de 2.640 m pe traseul de coborâre. Lungimea propusă este de 3.790 m, fiind prevăzute 50 de vehicule cu câte 2 locuri, cu o capacitate de transport de 250 de persoane pe oră.

Pe tot traseul căii de rulare se va monta un sistem de protecție, astfel încȃt nu va fi posibil accesul neautorizat pe  traseul instalației. Pe traseul de coborâre se vor executa fundații doar pentru zonele cu poduri suspendate, spirale sau în zonele cu viraje pe traseu mai mari. Pe majoritatea traseului, instalația de coborâre va fi montată pe sol.

Indicatori de realizare

Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată

Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin

Numărul siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin

Indicatori de rezultat

  Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de    sprijin

 Buget estimat total al investitiei:

  • Valoarea estimată a investiției este de 29.189.502 milioane lei cu TVA

 

Durata estimată a investiției: 12 luni

Informații suplimentare la adresa: marian.cimpeanu@primariabistrita.ro