Acasă » ANUNŢURI » Plan Urbanistic Zonal …

Plan Urbanistic Zonal …

În conformitate cu prevederile art. 60, din Legea 350/2001 modificată şi republicată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Primăria municipiului Bistriţa supune spre consultarea populaţiei documentaţiile de urbanism:

Plan Urbanistic Zonal „Întocmire Plan Urbanistic Zonal pentru construire hală depozitare şi amenajari exterioare”, pe un teren situat in intravilanul municipiului Bistrita, str. Viilor, nr. 10.

Documentaţiile de urbanism sunt expuse în holul primăriei, la parter, precum şi pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, www.primariabistrita.ro, iar persoanele interesate din zonă, pot face observaţii în scris cu privire la construcţiile şi amenajările propuse în timp de 25 zile de la apariţia anunţului în ziar, la Centrul de relaţii publice din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, str. Gheorghe Şincai, nr. 2.

După consultare, documentaţia este supusă aprobării Consiliului local al municipiului Bistriţa, devine act administrativ şi este opozabil în instanţă.

https://www.primariabistrita.ro/primaria/urbanism-si-cadastru/planul-urbanistic-zonal/puz-construire-hala-depozitare-si-amenajari-exterioare-str-viilor-nr-10-mun-bistrita/