Alte documente neprevăzute anterior și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică