Acasă » ANUNŢURI » Extinderea sistemului de apă și canal

Extinderea sistemului de apă și canal

Necesitatea punerii la dispoziția cetățenilor a unei infrastructuri edilitare de apă și canal derivă din infrastructura insuficientă existentă la nivel local. Această investiție este susținută și se regăsește în Strategia de dezvoltare locală a Municipiului. Infrastructură Modernă, care sprijină dezvoltarea unui mediu urban sănătos și asigură un grad de acoperire cu rețele de utilități de peste 95%.


  Modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare

Extindere rețea de distribuție apă în municipiul Bistrița și localitățile componente Viișoara, Sărata, Unirea:

BISTRIȚA : str. Galaxiei, str. Constantin Brăiloiu, str. Astrelor, str. Viorelelor

SĂRATA: Drum acces din str. Secundară 10, str. Secundară 3, str. Secundară 11, str. Secundară 12, str. Agricultorului, str. Știubei

UNIREA: str. Aviației, str. Asfințitului, str. Agronomului

VIIȘOARA: str. Izvorul Sărat, str. Orion, str. Lungă, str. Orizontului

 

Extindere rețea de canalizare in municipiul Bistrita și localitățile componente, Sărata, Sigmir ,Unirea, Slătinița:

BISTRIȚA: str. Ioan Căianu, str. Filip Cristian Petru, str. Matei Corvin, str. Nouă, str. Valentin Raus, str. Bradului, str. Constantin Brăiloiu, str. Viorelelor

SLĂTINIȚA: Intrarea Slătiniței DJ172B

SĂRATA: str. Secundară 10

UNIREA: str. Aviației, str. Asfințitului, str. Pasajului

SIGMIR: str. Valea Stânelor

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico–economici pentru obiectivul de investiții:

INDICATORII ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției (cu TVA) – 13.655.950,787  lei

INDICATORII TEHNICI:

Rețeaua de distribuție apă 6,763 km

Rețeaua de canalizare menajeră 5,164 km

Rețea de refulare 0,171 km

Durata  de execuție:

Executie – 12 luni

A fost realizat studiul de fezabilitate, iar proiectul a fost aprobat la finanțare. Urmează procedura de achiziție a proiectării și execuției de lucrări. Sursa de finanțare este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.