Acasă » ANUNŢURI » Extinderea rețelei de iluminat public în cartierul Subcetate – Etapa a II-a

Extinderea rețelei de iluminat public în cartierul Subcetate – Etapa a II-a

Prin realizarea obiectivului ”Extindere rețele de iluminat public în cartierul Subcetate etapa II” se asigură creșterea eficienței energetice în infrastructura de iluminat public prin extinderea sistemului de iluminat public, montarea aparatelor de iluminat LED pe stâlpii noi, precum și achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiții din municipiul Bistrița.

Prin acest proiect este prevăzută aducerea iluminatului stradal la standarde, cu diminuarea cheltuielilor reale de funcționare a sistemului de iluminat public, prin  realizarea următoarelor obiective:

  • Extinderea retelei publice de iluminat;
  • Montarea stâlpilor, aparatelor de iluminat și brațelor conform rezultatelor calculelor luminotehnice;
  • Optimizarea consumului si a controlului sistemului de iluminat prin implementarea unui sistem de telegestiune care sa preia și să îmbunătățească o serie de funcțiuni ale serviciului;

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico–economici pentru obiectivul de investiții Extindere retele de iluminat public Subcetate etapa II

 

INDICATORII ECONOMICI:

Valoarea totala a investiției (cu TVA) – 1.589.405,24  lei

INDICATORII TEHNICI:

Lungime rețea LES 0,4 kV executată prin proiect: 1912 m;

Nr. de aparate (corpuri) de iluminat instalate prin proiect: 83 buc;

Nr. de aparate (corpuri) de iluminat controlate prin telegestiune: 83 buc;

Nr. stâlpi noi cu braţe de prindere: 65 buc;

 

Durata  de execuție:

Proiectare – 2  luni

Execuție – 12 luni

Proiectul tehnic este în fază de finalizare, în luna iunie se va depune documentația pentru obținerea autorizației de construire, după care se vor demara procedurile de achiziție a lucrărilor de execuție.