Documente strategice

Strategia de dezvoltare locală a municipiului Bistrița 2010-2030, actualizată 2022

15.11-2022

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 2021-2027

15.11.2022