Acasă » ANUNŢURI » Creșterea eficienței energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistrița etapa II

Creșterea eficienței energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistrița etapa II

Obiectivul de investiții Cresterea eficienței energetice  in infrastructura de iluminat public in municipiul  Bistrița”  etapa 2.1 prevede realizare de rețele noi de iluminat pe o lungime de 5,076 ml pe care se vor monta 169 de bucăți de stâlpi de iluminat noi prevăzuți cu aparate de tip led și echipamente de telegestiune. Acestea se vor integra în sistemul de telegestiune realizat prin proiectul” modernizare, reabilitare și extindere iluminat public in municipiul Bistrița și localitățile componente.

Aceste rețele se vor realiza pe str. Bela Bartok, str. Dinu Lipatti, str. George Enescu, str. Ioan Căianu, str. Tiberiu Brediceanu, str. Compozitorilor și str. Cimitirului.

Suplimentar se vor înlocui corpurile de iluminat existente în număr de 119 bucăți si se vor înlocui cu alte copuri de iluminat de tip led și echipate cu sistem de telegestiune. Aceste lămpi se găsesc pe str. Ion Vidu, str. Lempeș, Intrarea Turturelelor, Aleea Iasomiei, Intrarea Cireșului, Intrarea Clopoțeilor, Intrarea Toporașului, Intrarea Vișinului și Intrarea Castanului.

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico–economici pentru obiectivul de investiții:

INDICATORII ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției (cu TVA) – 4.500.614,18 lei

INDICATORII TEHNICI:

Lungime rețea Les 0,4 kV  executată prin proiect : 5.076 ml;

Nr. de aparate ( corpuri) de iluminat instalate prin proiect : 292 buc;

Nr. de aparate ( corpuri) de iluminat controlate prin telegestiune : 292 buc;

Nr. stâlpi noi cu brațe de prindere: 169 buc;

Nr. de stâlpi păstrați în proiect: 119 buc.

Durata  de execuție:

Proiectare – 2  luni

Executie – 12 luni

Proiectul tehnic a fost realizat, autorizația de construire a fost obținută și procedura de achiziție este finalizată.