Acasă » ANUNŢURI » Consiliul local al municipiului Bistriţa se întrunește în şedinţă ordinară

Consiliul local al municipiului Bistriţa se întrunește în şedinţă ordinară

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa se întrunește în şedinţă ordinară, în data de 29 noiembrie 2023, ora 15.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 25.10.2023

2. Proiect de hotărâre nr.205/01.11.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere în intravilanul municipiului Bistriţa şi construire case de locuit” în municipiul Bistriţa, extravilan zona str.Matei Corvin

3. Proiect de hotărâre nr.211/15.11.2023 privind acordarea mandatului special, domnului viceprimar al Municipiului Bistriţa Sorin Hangan, să voteze pentru aprobarea tarifelor distincte prevăzute în Contractul de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud

4. Proiect de hotărâre nr.212/16.11.2023 privind însușirea documentaţiei cadastrală de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului strada Henri Coandă – tronson 1, situat în Bistrița, localitatea componentă Unirea și declararea acestuia ca bun de uz și interes public local

5. Proiect de hotărâre nr.213/20.11.2023 privind aprobarea modificării obiectului contractului de locațiune nr.867/FV/27.09.2021 încheiat pentru locuința situată în municipiul Bistrița, str. N.Titulescu, nr.18, în favoarea doamnei Iancu Maria

6. Proiect de hotărâre nr.214/20.11.2023 privind aprobarea amplasării unui patinoar artificial demontabil sezonier în municipiul Bistrița Piața Centrală, pe terenul identificat în CF Bistrița nr.80518, proprietate publică a Municipiului Bistrița

7. Proiect de hotărâre nr.215/22.11.2023 privind preluarea în administrare de către Municipiul Bistriţa a unui imobil aflat în proprietatea Protopopiatului Ortodox Român

8. Proiect de hotărâre nr.216/23.11.2023 privind a șasea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Bistrița pe anul 2023

9. Proiect de hotărâre nr.217/23.11.2023 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru terenurile pe care sunt amplasate chioşcuri şi tonete în pieţele municipiului Bistriţa

10. Proiect de hotărâre nr.218/23.11.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.22/13.02.2020 pentru aprobarea Proiectului “Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” şi a cheltuielilor legate de proiect

11. Proiect de hotărâre nr.219/23.11.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.132/28.08.2018 pentru aprobarea Proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă” şi a cheltuielilor legate de proiect

12. Proiect de hotărâre nr.220/23.11.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.218/19.12.2018 pentru aprobarea Proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa – Etapa 1” şi a cheltuielilor legate de proiect

13. Proiect de hotărâre nr.221/23.11.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.237/19.12.2018 pentru aprobarea Proiectului “Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program prelungit nr.3 şi Creşa nr.3” şi a cheltuielilor aferente

14. Proiect de hotărâre nr.222/23.11.2023 privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a sediului Serviciului de Impozite și taxe” Municipiul Bistrița, strada Alexandru Odobescu nr.17A

15. Proiect de hotărâre nr.223/23.11.2023 privind modificarea Hotărârii nr.83/24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Gării – Bulevardul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str.Năsăudului” municipiul Bistrița

16. Proiect de hotărâre nr.224/23.11.2023 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Cetatea Medievală Bistriţa”

17. Proiect de hotărâre nr.225/23.11.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bistriţa a infrastructurii punctelor de colectare a deșeurilor de pe raza municipiului Bistrița, în vederea casării și valorificării și realizării obiectivului de investiții ”Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemului de management integrat al deşeurilor municipale la nivelul municipiului Bistriţa”