Acasă » ANUNŢURI » Consiliul local al municipiului Bistriţa se întrunește în şedinţă extraordinară

Consiliul local al municipiului Bistriţa se întrunește în şedinţă extraordinară

Se convoacă de îndată Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 23 ianuarie 2024, ora 15.00. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice ZOOM, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.6/23.01.2024 privind aprobarea utilizării parțiale în anul 2024 a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2023
2. Proiect de hotărâre nr.7/23.01.2024 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Coridor de mobilitate durabilă aferent râului Bistrița”