Toate anunțurile

Întreținere străziLucrări de reparații curente: așternere mixtură asfaltică parcare str. Drumul Dumitrei NouLucrări de întreținere prin plombare cu mixtură asfaltică
                     În data de 31.10.2021 expiră perioada de utilizare a locurilor
Achiziție servicii de verificare a documentației de avizare a lucrărilor de                   
    Servicii de supraveghere a lucrarilor – dirigenție de șantier pentru obiectivul de           investiții ”Blocuri
    4 octombrie – 3 decembrie 2021: restricții de circulație pe un tronson al străzii         
Primăria municipiului Bistrița organizeazã în data de 11.10.2021, ora 13:00, la sediul din Piaţa Centrală, nr.6, licitaţie publică cu strigare
      Anunț achizitie a unui număr de 5 centrale termice în condensație de 24 Kw.Pentru detalii suplimentare puteți
              Direcția Servicii Publice – intervenții programate pentru săptămâna           
Servicii de Elaborare a expertizei  tehnice, audit energetic și DALI pentru obiectivul                     de investiţii
Consiliul Local al municipiului Bistrița este convocat de îndată în ședință ordinară în data de 30.09.2021, de la ora 15:00.