Toate anunțurile

H.C.L 91/2001  ROMÂNIAJUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUDMUNICIPIUL BISTRIȚACONSILIUL LOCAL                              
H.C.L 110/2014  ROMÂNIAJUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUDMUNICIPIUL BISTRIȚACONSILIUL LOCAL                              
H.C.L 114/2012 ROMÂNIA JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIȚA CONSILIUL LOCAL   Hotărârea nr. 114 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE
H.C.L 38/2011 ROMÂNIA JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIȚA CONSILIUL LOCAL   Hotărârea nr. 38 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE BLOCARE
H.C.L 22/2010 ROMÂNIA JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIȚA CONSILIUL LOCAL                                                                                                    Hotărârea nr. 22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
H.C.L nr.61/2014 ROMÂNIA JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIȚA CONSILIUL LOCAL                       
Hotărârea consiliului local nr.12/31.01.2011 ROMÂNIA JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD MUNICIPIUL BISTRITA CONSILIUL LOCAL Hotărârea nr. 12 PRIVIND ÎNFIINŢAREA INSTITUŢIEI PUBLICE DE INTERES
Programări online acte de identitate Informatii privind programarile online: NEPREZENTAREA la data şi ora programată sau LIPSA ACTELOR necesare (original
Direcții și Servicii subordonate Secretarului General, doamna Floare Gaftone Compartiment registru agricol Compartiment pregătire documente contencios
Direcții coordonate de Administratorul public