ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI PENTRU DEPUNEREA ȘI IMPLEMENTAREA UNUI                                     PROIECT ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE

                     ANUNT SELECTIE PARTENERIPENTRU DEPUNEREA SI IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE                                    Cererea de proiecte nr. CP 16/2021 (MySMIS: POCA/972/2/1), pentru regiunile mai putin dezvoltate in cadrul Programului Operational                                                                                                            Capacitate Administrativa (POCA)

            In conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si a HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020,                                                                                                                                                                 Primaria Municipiului Bistrita anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui Acord de Parteneriat cu entitati de drept privat, in vederea depunerii unei cereri de finantare in cadrul Cerererii de proiecte nr. CP 16/2021 (MySMIS: POCA/972/2/1), pentru regiunile mai putin dezvoltate in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA).                                                                                                                                                                Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare pentru acest proiect POCA sunt specificate in Ghidurile POCA: Ghidul Solicitantului – Conditii Generale si Conditii Specifice și în ANUNȚUL DE SELECȚIE

Pentru detalii suplimentare puteți accesa link-ul următor:  https://www.primariabistrita.ro/primaria/integrare-europeana/poca-2014-2020/anunt-selectie-parteneri-pentru-depunerea-si-implementarea-unui-proiect-in-cadrul-apelului-de-proiecte/

 

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI PENTRU DEPUNEREA ȘI IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE Cererea de proiecte nr. CP 16/2021 (MySMIS: POCA/972/2/1), pentru regiunile mai puțin dezvoltate în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

Anunț selecție parteneri

PENTRU DEPUNEREA SI IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE